Μετάφραση οικονομικών κειμένων

Η οικονομική επιστήμη και οι επιμέρους κλάδοι της, έχει – όπως ακριβώς και κάθε άλλη επιστήμη – την δική της εξειδικευμένη ορολογία, την οποία είναι αδύνατο να γνωρίζει ικανοποιητικά κάποιος χωρίς να έχει λάβει την απαιτούμενη κατάρτιση. Σε έναν κόσμο όπου οι οικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα σε ένα περιβάλλον όλο και περισσότερο συχνής και άμεσης διεθνούς επικοινωνίας, η ανάγκη για ανθρώπους που μπορούν να σας εξασφαλίσουν την ορθότητα της επικοινωνίας αυτής είναι εντονότερη από ποτέ.

Εξειδίκευση στην οικονομική μετάφραση

Οι μεταφραστές μας που αναλαμβάνουν την μετάφραση οικονομικών κειμένων είναι πλήρως καταρτισμένοι στην οικονομική ορολογία του γλωσσικού ζεύγους που αφορά η κάθε μετάφραση. Επιπλέον, διαθέτουν ευρύτερες γνώσεις πάνω στα οικονομικά καθώς είναι δεδομένο πως μόνο όποιος είναι σε θέση να κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενο ενός κειμένου μπορεί να το αποδώσει σωστά και με ακρίβεια. Στη Linguapro είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε εξαιρετικής ποιότητας μετάφραση κειμένων οικονομικού χαρακτήρα.

Μετάφραση οικονομικών εγγράφων κάθε τύπου

Οι μεταφράσεις οικονομικών εγγράφων που έχουμε φέρει εις πέρας περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στις εξής:

 • Μετάφραση τραπεζικής έκθεσης
 • Μετάφραση ετήσιας έκθεσης
 • Μετάφραση οικονομικής έρευνας
 • Μετάφραση ισολογισμού
 • Μετάφραση οικονομικής ανάλυσης
 • Μετάφραση προϋπολογισμού
 • Μετάφραση εκκαθάρισης
 • Μετάφραση λογιστικού σχεδίου
 • Μετάφραση φορολογικής δήλωσης
 • Μετάφραση επιχειρηματικών σχεδίων
 • Μετάφραση τιμολογίου
 • Μετάφραση σύμβασης δανείου
 • Μεταφράσεις τραπεζικών εγγράφων
 • Επίσημη μετάφραση οικονομικών εγγράφων