Μεταφράσεις νομικών κειμένων

Το μεταφραστικό γραφείο μας είναι σε θέση να σας παρέχει νομικές μεταφράσεις ακριβείας, διεκπεραιωμένες από τα εξειδικευμένα μέλη της ομάδας νομικών μεταφράσεων που έχουμε συγκροτήσει. Οι μεταφράσεις νομικών εγγράφων πραγματοποιούνται από μεταφραστές και επιμελητές ειδικά καταρτισμένους στη νομική μετάφραση, με βαθιά γνώση των νομικών εννοιών, οι οποίοι είναι απόλυτα ικανοί να κατανοήσουν πλήρως το αρχικό κείμενο και να το αποδώσουν ορθά στη γλώσσα-στόχο. Φυσικά, για να επιτευχθεί αυτό, οι αρμόδιοι συνεργάτες μας έχουν πάντα γνώση και βαθιά κατανόηση των νομικών συστημάτων που αφορά το κάθε μεταφραστικό έργο.

Υπεύθυνη νομική μετάφραση | Επίσημες μεταφράσεις

Φυσικά, όπως και σε κάθε άλλο μεταφραστικό έργο της εταιρείας μας, όλα τα δεδομένα που θα μας παραδώσετε για την επίτευξη της μετάφρασης, θα παραμείνουν απόρρητα και ασφαλή. Έχοντας γνώση της ευαίσθητης φύσης των νομικών ζητημάτων, είμαστε πάντα πρόθυμοι να υπογράψουμε σύμβαση εμπιστευτικότητας.

Εξυπακούεται πως μπορούμε να σας παραδώσουμε την νομική μετάφραση που χρειάζεστε επικυρωμένη από δικηγόρο, όπως κάθε άλλη επίσημη μετάφραση που φέρει εις πέρας το γραφείο μας.

Οι νομικές μεταφράσεις που έχουμε διεκπεραιώσει περιλαμβάνουν:

 • Μετάφραση συμβολαίου
 • Μετάφραση σύμβασης
 • Μετάφραση δικαστικής απόφασης
 • Μετάφραση πληρεξουσίου
 • Μετάφραση ιδιωτικού συμφωνητικού
 • Μεταφράσεις συμβολαιογραφικών εγγράφων
 • Μεταφράσεις πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Μετάφραση συμφωνητικού
 • Μετάφραση καταστατικού
 • Μεταφράσεις ευρεσιτεχνιών
 • Μετάφραση αγωγής
 • Μετάφραση προσφυγής
 • Μετάφραση συγχώνευσης
 • Μετάφραση εξώδικου
 • Μεταφράσεις ναυτικού δικαίου
 • Μεταφράσεις περιβαλλοντικού δικαίου
 • Λοιπές μεταφράσεις νομικού περιεχομένου