Με την συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη, ο μεταφραστικός κλάδος καλείται να ανταποκριθεί σε μια ακόμα ανάγκη που σχετίζεται με τον χώρο της τεχνολογίας: Η μετάφραση λογισμικού, η μετάφραση δηλαδή και παράλληλα η τοπική προσαρμογή του γλωσσικού υλικού που εμπεριέχεται σε παντός τύπου λογισμικά, γνωρίζει μεγάλη ζήτηση καθώς μόνο έτσι είναι εφικτό για προϊόντα πληροφορικής να εισχωρήσουν σε νέες αγορές.

Τοπική προσαρμογή | Τοπικοποίηση

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η μετάφραση λογισμικού συνδυάζεται με τοπική προσαρμογή/ τοπικοποίηση (localisation). Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως ο μεταφραστής λογισμικού δρα και ως πολιτισμικός διαμεσολαβητής, προσαρμόζοντας την μετάφραση σε κάθε γλώσσα κατά τέτοιο τρόπο ώστε η απόδοση να μην φαίνεται αφύσικη στο εγχώριο αγοραστικό κοινό, ενώ φυσικά λαμβάνει υπόψη τον πολιτισμό, τα έθιμα και άλλα χαρακτηριστικά της περιοχής – στόχο, επιτυγχάνοντας την οικειοποίηση του λογισμικού από το νέο αυτό αγοραστικό κοινό.

Η μετάφραση και η τοπικοποίηση λογισμικού (localisation) συναποτελούν το εργαλείο για αποτελεσματική και επικερδή προσέγγιση των διεθνών αγορών.