Η χρήση του διαδικτύου είναι πια κομμάτι της καθημερινότητας όλων μας. Οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις έχουν καθοδηγήσει το αγοραστικό κοινό στην όλο και περισσότερο εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου για την κάλυψη των αγοραστικών του αναγκών και, παράλληλα, έχουν προσφέρει στις επιχειρήσεις που έχουν μεριμνήσει για μια σωστή διαδικτυακή παρουσία, το επιτυχημένο άνοιγμα σε ξένες αγορές και τον πολλαπλασιασμό του πελατολογίου τους. Το μεταφραστικό κέντρο μας, έχει σταθεί αρωγός σε τέτοιες επιτυχημένες απόπειρες ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, παρέχοντας άρτια μετάφραση eshop, ιστοσελίδων και b2b.

Μετάφραση eshop | Μετάφραση B2B

Εφόσον επιθυμείτε και εσείς την επέκταση της επιχείρησης σας σε νέες αγορές, είναι αυτονόητο πως θα πρέπει να απευθυνθείτε στους δυνητικούς πελάτες στη μητρική τους γλώσσα ή έστω σε γλώσσα με την οποία είναι εξοικειωμένοι και μέσω της οποίας μπορούν να λάβουν με σαφήνεια όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να προχωρήσουν στην αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας. Αυτό ωστόσο δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται καθώς μια πρόχειρη, κακής ποιότητας μετάφραση ιστοσελίδας μπορεί να προκαλέσει αρνητική εντύπωση στον ξενόγλωσσο επισκέπτη της και ενδεχομένως δυσπιστία ως προς την ποιότητα των αγαθών που μπορείτε να του προσφέρετε. Μην ξεχνάτε πως στον κόσμο του διαδικτύου η ιστοσελίδα σας είναι η βιτρίνα της επιχείρησης σας και, ως τέτοια, πρέπει να περιέχει πληροφορίες σαφείς, σωστά διατυπωμένες και εν γένει καλογραμμένες, που να δείχνουν επαγγελματισμό.

Γλωσσική τοπικοποίηση | Τοπική προσαρμογή

Φυσικά, ως σύγχρονο και αξιόπιστο μεταφραστικό κέντρο, φροντίζουμε ώστε η μετάφραση ιστοσελίδων να υπόκειται στη διαδικασία της γλωσσικής τοπικοποίησης (localisation). Αυτό σημαίνει πως το μεταφραστικό γραφείο μας έχει την ικανότητα να μεταφράζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας προσαρμόζοντας το στην κουλτούρα της αγοράς-στόχου, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη τις πολιτισμικές διαφορές που μπορεί να υπάρχουν με το κοινό στο οποίο θέλετε να απευθυνθείτε. Έτσι, θα τροποποιήσει το ύφος του αρχικού κειμένου, με παραλλαγμένες εκφράσεις και ιδιωματισμούς, αναδεικνύοντας το μήνυμα του περιεχομένου σας και κάνοντας το οικείο και θελκτικό στο αγοραστικό κοινό που επιθυμείτε. Εξυπακούεται πως το νόημα και η ουσία του αρχικού κειμένου σας, όχι μόνο θα παραμείνουν αναλλοίωτα, αλλά, επιπλέον, μέσω της διαδικασίας αυτής, θα αποδοθούν με τον πλέον κατάλληλο τρόπο, ώστε η αγορά στην οποία θέλετε να επεκταθείτε να λάβει το μήνυμα σας κατά τον πλέον οικείο και επιθυμητό προς αυτή τρόπο.

Οι έμπειροι μεταφραστές μας θα φροντίσουν να λάβετε κορυφαίας ποιότητας υπηρεσίες σε ότι αφορά τη μετάφραση ιστοσελίδων, πάντα σε τιμές απόλυτα ανταγωνιστικές.