Μετάφραση ιατρικών εγγράφων

Το μεταφραστικό γραφείο μας είναι σε θέση να σας προσφέρει ιατρικές μεταφράσεις υψηλής ποιότητας, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα ιατρικών κειμένων, ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες του περιεχομένου τους. Για να επιτευχθεί αυτό, τα μέλη της ομάδας μας που αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας τα ιατρικά μεταφραστικά έργα είναι απαραίτητα εξειδικευμένα στις ιατρικές μεταφράσεις, με βαθιά γνώση της ιατρικής και φαρμακευτικής ορολογίας, τόσο στη γλώσσα της μετάφρασης, όσο και σε αυτή του αρχικού κειμένου. Φυσικά, για τη διασφάλιση της ποιότητας του αποτελέσματος, θα γίνεται χρήση μεταφραστικών εργαλείων, όπως εξειδικευμένων ιατρικών και φαρμακευτικών λεξικών, πάντα με στόχο το όφελος του πελάτη και την αρτιότητα του τελικού αποτελέσματος.

Υπεύθυνη μετάφραση ιατρικών κειμένων

Στο μεταφραστικό κέντρο Linguapro έχουμε πλήρη συνείδηση της σοβαρότητας που χαρακτηρίζει μια ιατρική μετάφραση. Όπως καθετί που αφορά την υγεία, έτσι και οι ιατρικές μεταφράσεις πρέπει να προσεγγίζονται με αίσθημα ευθύνης και σεβασμό. Η βαθιά γνώση της ιατρικής ορολογίας αλλά και η άριστη κατάρτιση στον εξειδικευμένο ιατρικό ή φαρμακευτικό κλάδο που αφορά το κείμενο, είναι προαπαιτούμενο για να αναλάβουμε το κάθε ιατρικό μεταφραστικό έργο. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε πάντα ένα άρτιο αποτέλεσμα που να ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες σας.

Εξυπακούεται πως, όπως με κάθε κείμενο που μας δίνεται προς μετάφραση, το περιεχόμενο των ιατρικών σας κειμένων παραμένει απόρρητο και τα προσωπικά σας δεδομένα απόλυτα ασφαλή. Έχοντας γνώση της λεπτής φύσης των ιατρικών ζητημάτων, είμαστε πάντα πρόθυμοι να υπογράψουμε συμφωνητικό εμπιστευτικότητας.

Ακόμα, να σας επισημάνουμε πως, εφόσον το χρειάζεστε, μπορούμε να σας παρέχουμε την ιατρική μετάφραση που χρειάζεστε επικυρωμένη από δικηγόρο, όπως κάθε άλλη επίσημη μετάφραση που πραγματοποιεί το γραφείο μας.

Μετάφραση ιατρικού κειμένου κάθε τύπου

Οι μεταφράσεις ιατρικών κειμένων που καλούμαστε να περατώσουμε περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στις παρακάτω:

 • Μετάφραση ιατρικής γνωμάτευσης
 • Μετάφραση ιατρικής βεβαίωσης
 • Μετάφραση ιατρικής συνταγής
 • Μετάφραση ιατρικών εξετάσεων
 • Μετάφραση ιατρικού ιστορικού ασθενούς
 • Μετάφραση ιατρικού εντύπου
 • Μετάφραση βιβλιαρίου υγείας
 • Μετάφραση επιστημονικών άρθρων
 • Μετάφραση οδηγιών χρήσης ιατρικού εξοπλισμού
 • Μετάφραση κλινικής μελέτης
 • Μετάφραση απόδειξης ιατρικών δαπανών
 • Μετάφραση παρουσίασης ιατρικού συνεδρίου

Για μια δωρεάν, μη δεσμευτική προσφορά συμπληρώστε τη φόρμα προσφοράς, ή στείλτε μας τα προς μετάφραση αρχεία στο info@linguapro.gr και θα λάβετε άμεσα την προσφορά μας.