Επίσημη μετάφραση | Επικυρωμένη μετάφραση

Αν ποτέ ως τώρα δεν σας ζητήθηκε να προσκομίσετε κάπου μια επικυρωμένη ή επίσημη μετάφραση, είναι πολύ πιθανό και απολύτως λογικό να έχετε μια ασαφή εικόνα για το τι συνεπάγεται η διαδικασία της επίσημης μετάφρασης. Για το λόγο αυτό, καλό είναι να σας παρέχουμε κάποιες συνοπτικές πληροφορίες περί αυτού, λαμβάνοντας υπόψη συχνές απορίες πελατών μας που αφορούν την επικύρωση μετάφρασης. Αν ωστόσο είχατε και στο παρελθόν ανάγκη επικυρωμένης μετάφρασης, τότε πιθανώς να γνωρίζετε πως είστε στην κατάλληλη σελίδα για να λάβετε μια αξιόπιστη, γρήγορη και οικονομική επίσημη μετάφραση.

Στο σημείο αυτό, να διευκρινίσουμε πως επικυρωμένη μετάφραση και επίσημη μετάφραση είναι το ίδιο πράγμα, έννοιες ταυτόσημες που αφορούν μεταφράσεις πραγματοποιημένες από υπηρεσίες ή πρόσωπα αρμόδια για τη διενέργεια έγκυρης μετάφρασης εγγράφων. Παρομοίως, ο όρος πιστοποιημένη μετάφραση που ενδέχεται να συναντήσετε είναι κι αυτός ταυτόσημος των ανωτέρω.

Μεταφραστική Υπηρεσία

Πολλοί έχουν την εσφαλμένη εντύπωση πως μοναδικός φορέας που μπορεί να παρέχει μεταφράσεις με πιστοποιημένη εγκυρότητα είναι η Μεταφραστική Υπηρεσία του υπουργείου εξωτερικών. Άλλοι απευθύνονται σε εμάς γνωρίζοντας πως υπάρχουν και άλλοι φορείς αρμόδιοι να εκπονήσουν επίσημη μετάφραση, ωστόσο λανθασμένα πιστεύουν πως η μετάφραση και η σφραγίδα της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του υπουργείου εξωτερικών θα προσδώσει μεγαλύτερο κύρος στο προς μετάφραση έγγραφο. Όπως καταλαβαίνετε τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει. Επιπλέον, το περιορισμένο ωράριο λειτουργίας της εν λόγω υπηρεσίας, καθώς και η ενδεχομένως ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία εξυπηρέτησης, στρέφουν πολλούς ενδιαφερόμενους σε άλλες λύσεις.

Επίσημες μεταφράσεις | Επικύρωση μετάφρασης από δικηγόρο

Εφόσον χρειάζεστε επίσημη μετάφραση, το μεταφραστικό γραφείο μας θα την πραγματοποιήσει αξιόπιστα και οικονομικά, σεβόμενοι απόλυτα τα χρονικά όρια που θα μας θέσετε. Οι επίσημες μεταφράσεις μας φέρουν επικύρωση δικηγόρου, μέλους δικηγορικού συλλόγου, και είναι απολύτως ισότιμες με τις μεταφράσεις που παρέχει η μεταφραστική υπηρεσία του υπουργείου εξωτερικών.

Ενδεικτικά έγγραφα για τα οποία καλούμαστε τακτικά να παρέχουμε επίσημη μετάφραση:

 • Επίσημη μετάφραση πτυχίου
 • Επίσημη μετάφραση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Επίσημη μετάφραση διδακτορικού τίτλου σπουδών
 • Επίσημη μετάφραση αναλυτικής βαθμολογίας
 • Επίσημη μετάφραση βεβαίωσης σπουδών
 • Επίσημη μετάφραση απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Επίσημη μετάφραση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
 • Επίσημη μετάφραση πιστοποιητικού γέννησης
 • Επίσημη μετάφραση ληξιαρχικής πράξης
 • Επίσημη μετάφραση δικαιολογητικών
 • Επίσημη μετάφραση διαβατηρίου
 • Επίσημη μετάφραση διπλώματος
 • Επίσημη μετάφραση άδειας οδήγησης
 • Επίσημη μετάφραση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 • Επίσημη μετάφραση ιατρικών εγγράφων
 • Επίσημη μετάφραση γνωμάτευσης
 • Επίσημη μετάφραση φορολογικών εγγράφων
 • Επίσημη μετάφραση δικαστικής απόφασης
 • Επίσημη μετάφραση νομικών εγγράφων
 • Επίσημη μετάφραση αγωγής
 • Επίσημη μετάφραση συμβάσεων
 • Επίσημη μετάφραση διαθήκης
 • Επίσημη μετάφραση συμφωνητικού

Καθώς και επίσημες μεταφράσεις σε όποιον άλλο τύπο εγγράφου χρειάζεστε. Συμπληρώστε τη φόρμα προσφοράς επισημαίνοντας πως επιθυμείτε επίσημη μετάφραση και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την δυνατότητα επικύρωσης βάσει της γλώσσας που επιθυμείτε.